Category: Blogs


In the clock tower… Marlies Zwols


  Blogs, General news, HPP-REDA

[In Nederlands] Many aspects come together on the drawing board. It is therefore a challenge for Marlies Zwols and her colleagues at OZ to make a design that not only meets the requirements, but also takes into account the identity of the location and the habits of the end user. For which target group do

lees meer »

In de klokkentoren… Marlies Zwols


  Blogs, General news, HPP-REDA

[In English] Op de tekentafel komen veel aspecten samen. Het is voor Marlies Zwols en haar collega’s van OZ dan ook een uitdaging om een ontwerp te maken dat niet alleen voldoet aan de eisen, maar ook rekening houdt met de identiteit van de locatie en leefgewoonten van de eindgebruiker. ‘Voor welke doelgroep ontwerp je

lees meer »

In the clock tower… Sander Dekker


  Blogs, General news

It was a turbulent time for Sander Dekker and his colleagues at Cordeel. Not only did they have to be innovative to continue working safely on the building site, they were also forced to switch gears constantly due to the worldwide increase in material prices. Yet there was also time and space to look to the future. Sander: “We have embarked on a path towards a more sustainable future, not only in our production process, but also in the well-being of our people”.

lees meer »

In the clock tower… Tessa Flantua


  Blogs, General news

Six months ago Tessa Flantua looked ahead to the challenges we face as a country regarding housing and climate. I hope that we can make a good contribution to the housing challenge and create a place for our vulnerable target groups. But, she emphasizes, the government cannot do this alone. Good cooperation with market parties is essential to achieve the (social) goals.

lees meer »

In de klokkentoren… Tessa Flantua


  Blogs, General news

Een half jaar geleden blikte Tessa Flantua vooruit op de uitdagingen waar we als land voor staan omtrent de woningbouw en het klimaat. ‘Ik hoop dat we een goede bijdrage kunnen leveren aan de woningbouwopgave en hierin ook een plek kunnen creëren voor onze kwetsbare doelgroepen’.

lees meer »