Category: General news


HPP about the societal challenges in the housing market


  General news

The number of (social rental) homes in the Netherlands is far too low to meet the demand for affordable housing. In addition, the need of focus groups for appropriate housing with support and the available municipal budgets are increasingly out of balance. The result? The supply of housing for starters, people moving on, the elderly and vulnerable groups is deteriorating and the social costs are increasing due to the lack of a home for these groups.

lees meer »

HPP over de maatschappelijke uitdagingen in de woningmarkt


  General news

We staan voor een enorme uitdaging. Het aantal (sociale huur)woningen in Nederland is veel te laag om te voldoen aan de vraag naar betaalbare woningen. Daarnaast raken de behoefte van aandachtsgroepen aan passende huisvesting mét ondersteuning en de daarvoor beschikbare gemeentelijke budgetten steeds verder uit balans.

lees meer »

New member tB | Verkerk Projects


  General news, HPP-PUBLIC

We are happy to welcome Frank Verkerk to our community with tB | Verkerk Projects. Frank: “For me, the HPP network appeals because of its international character and contacts with both the Dutch and German market and government, markets in which we are very active.” Read more information about tB | Verkerk Projects.

lees meer »

In the clock tower… Sander Dekker


  Blogs, General news

It was a turbulent time for Sander Dekker and his colleagues at Cordeel. Not only did they have to be innovative to continue working safely on the building site, they were also forced to switch gears constantly due to the worldwide increase in material prices. Yet there was also time and space to look to the future. Sander: “We have embarked on a path towards a more sustainable future, not only in our production process, but also in the well-being of our people”.

lees meer »

In de klokkentoren… Sander Dekker


  General news

[In English] Het was een onstuimige afgelopen tijd voor Sander Dekker en zijn collega’s van Cordeel. Niet alleen moesten ze innovatief zijn om veilig te kunnen blijven werken op de bouwplaats, ook werden ze gedwongen constant te schakelen vanwege de wereldwijde stijging in materiaalprijzen. Toch was er ook tijd en ruimte om te kijken naar

lees meer »