HPP over het stimuleren van doorstroming


  HPP-IREIN & Finance

Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben bij het aanpakken van onze (groeiende) uitdagingen op het gebied van huisvesting en zorg, zien we ook positieve ontwikkelingen en mooie samenwerkingsverbanden die de doorstroom stimuleren.

Wij gingen hierover het gesprek aan met diverse HPP-leden, waaronder marktpartijen en corporaties, en met Niek Pot (Programmamanager Wonen en zorg voor ouderen) en Sterre Bolluijt (Beleidsmedewerker Wonen) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het was een bijzonder waardevolle avond, vol met nieuwe inzichten en interessante discussies. Wij delen de belangrijkste inzichten met u!

 

 

Interesse in de HPP bijeenkomsten? Bekijk de agenda.