HPP thema 2023: People, Planet, Property


  General news

 

De behoeften en gedragingen van de mens zijn de afgelopen jaren geëvolueerd. Deze veranderingen hebben effect op onze maatschappij en hoe we samenleven. Hoe hebben we hier als vastgoed- en bouwsector op gereageerd? En hoe anticiperen we hierop voor toekomstbestendig vastgoed? Met als thema “People, Planet, Property” gaan we in 2023 hierover graag het gesprek aan met de markt en de HPP-community. Want draait vastgoed niet om het welbevinden van de mens in zijn omgeving? 

We kijken voorbij de ‘stenen’ van vastgoed en focussen ons op de maatschappelijke kern. Graag zoeken we samen naar oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan, zoals vergrijzing, vereenzaming, inclusiviteit en het klimaat. Hier ligt namelijk een grote rol voor onze sector, een veel grotere rol dan we ons soms realiseren.

 

We vroegen enkele van onze beslissers hoe ze over het thema denken…

 

Tessa Flantua (Hoofd Verkoop & Gebiedsprojecten) Rijksvastgoedbedrijf
“Hoop is een belangrijke drijfveer in de economie; we investeren, studeren en werken immers omdat we hopen dat dit bijdraagt aan een betere toekomst. In ons geval; een bedrijfspand waar men in kan werken, een dak boven iedereens hoofd (inclusief dat van je kinderen in de toekomst) en voldoende groen om te recreëren. Maar het wordt onze sector niet makkelijk gemaakt. Het jaar 2023 wordt er eentje met veel onzekerheden, uitdagingen en risico’s. Maar juist in tijden van onzekerheid zien gedragspsychologen dat we elkaar opzoeken, kennis en expertises delen en creatiever worden. Het gevoel van samenhorigheid en solidariteit zou juist nu onze sector dat beetje houvast kunnen geven wat we hard nodig gaan hebben. HPP gaat in 2023 volop in spelen op deze behoeften met het thema “People, Planet en Property”. Mijn hoop voor komend jaar is dat we de goede sfeer houden en dat we elkaar nóg een beetje wijzer maken!”

 

Stefan van Schaik (Directeur-bestuurder) Wooncompagnie
“Als Wooncompagnie zijn we ons bewust dat onze woningportefeuille geen doel maar een middel is. Een middel om mensen een goed en betaalbaar thuis te bieden. Ook mensen met weinig koopkracht. Het is continu balanceren tussen de belangen van huidige bewoners, woningzoekenden en toekomstige generaties. Voor People, Planet en Property geldt dat de ene waarde niet in dienst staat van de andere. Innovatieve oplossingen en dappere keuzes – met een goede balans tussen deze waarden – zijn nodig. Denken vanuit een breed waardebesef!”

 

Wim Wensing (Chief Investment Officer) Amvest
“Mensen een fijn thuis geven, dat is al behoorlijk lang de missie van Amvest. En je ziet nu dat deze actueler is dan ooit. In de wereld om ons heen gebeurt ontzettend veel. De behoefte naar woningen is heel groot en de uitdagingen om deze te realiseren ook. In dit spanningsveld is het niet alleen van belang woningen te realiseren, maar vooral om de bewoners van morgen centraal te stellen. We kijken daarom meer dan ooit naar community concepten voor jong en oud, waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen en waar ze alle voorzieningen nabij hebben.”

 

Huib Bossevain (Eigenaar) Annexum
“Het gaat om mensen. Vastgoed is er voor mensen en niet andersom. Voor de mensen van vandaag en morgen. Dus vastgoed kan alleen duurzaam en maatschappelijk verantwoord.”

 

 

Wouter de Bever (Managing Director) Deutsche Hypo NORD/LB Real Estate Finance
“De (bouw) opdracht die er voor de sector ligt is een immense en wordt niet opgelost door over en weer naar elkaar te wijzen doch door het gesprek te blijven zoeken met elkaar. Iets waar volgens mij alle partijen ook (druk) mee bezig zijn. Natuurlijk zou je willen dat alles ‘sneller‘ gaat (en er mag/kan volgens mij best wel een tandje bij). Wil en noodzaak is mijns inziens bij alle betrokken partijen daar.”

 

Hoe denkt u over dit thema en hoe kunt u bijdragen aan oplossingen? Discussieer en denk met ons mee, want deze uitdaging gaat iedereen aan! Graag zien we u op een van onze bijeenkomsten in 2023. Voor nu wensen wij u warme feestdagen en een gezond en inspirerend nieuw jaar! 

 

Bekijk de HPP agenda 2023 hier.