Nieuw HPP-lid: Aareon


  General news, HPP Connect & Innovate (C&I)

 

Foto: Marion Gootzen & Christa Thijssen

Met alle crises die we meemaken is het nog belangrijker om processen efficiënter in te richten. Ketenintegratie in de hele branche, van investeerder tot huurder, van eigenaar tot aannemer, kan daartoe een enorme bijdrage leveren. Reden voor Aareon CRE om toe te treden tot de HPP-C&I Community. Welkom!

Aareon werkt met alle partijen in de sector samen om met haar oplossingen te werken aan ketenintegratie. Hoe meer data hierin wordt meegenomen, hoe beter de controles tot efficiëntere beslissingen kunnen leiden. Marion Gootzen, directeur bij Aareon CRE, vertelt: ‘Het lidmaatschap bij HPP geeft ons inzicht in de uitdagingen waar de verschillende schakels in de keten mee te maken hebben. Dat gebruiken wij voor voor prioritering in de ontwikkeling van onze applicaties.