Anneloes van Boxtel (Rijksvastgoedbedrijf) over Almere Pampus: het stadsdeel van de toekomst


  Blogs, General news

 

Voor de vastgoedsector ligt een grote rol weggelegd in de transitie naar een toekomstbestendige delta. Een delta waarin we in balans zijn met de natuur en waarin iedereen in onze samenleving gelukkig kan leven, wonen en werken. Hoe kunnen wij met vastgoed een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en planeet? Wij vroegen het een van onze HPP-beslissers: Anneloes van Boxtel, programmadirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zij werkt samen met de gemeente Almere aan een van grootste gebiedsontwikkelingen in Nederland waarbij water en bodem sturend zijn.

Almere Pampus wordt het stadsdeel van de toekomst genoemd. Kan je er iets meer over vertellen?

“Almere Pampus is een gebied van bijna duizend hectare aan het IJ- en Markermeer, allemaal rijksgronden. Op deze gronden is een duurzame en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling voorzien waaronder 25.000 tot 35.000 woningen, ambitie voor 16.000 arbeidsplaatsen en toepassingen zoals flexibele woningbouwoplossingen en biobased bouwmaterialen. Het is een hechte samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere.”

 

 

Wat is nodig voor het realiseren van Almere Pampus?

“Om Almere Pampus te realiseren is het cruciaal dat er een verbinding komt tussen Amsterdam Zuid via IJburg, Pampus en het centrum van Almere. Deze verbinding wordt de IJmeerverbinding genoemd. Het realiseren van een grote infrastructurele voorziening kost vele jaren. Regeren is vooruitzien; het is dan ook belangrijk zicht op de IJmeerverbinding te houden. Dit ondanks het besluit van het voormalig kabinet om te korten op toekomstige budgetten voor nieuwe grootschalige infrastructuur. Zo is de IJmeerverbinding (nog) niet opgenomen in het meerjarenprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Recent is daar het vraagstuk van de energie netwerkaansluitingen bij gekomen.”

Hoe gaan jullie hier mee om?

“Onze aanpak is om erop te blijven hameren dat woningbouw en infrastructuur hand in hand gaan. In de huidige woningcrisis gaat het niet alleen om woningproductie, maar ook om de context, waaronder zekerheid op een goede bereikbaarheid die tijdig wordt gerealiseerd. Zonder vooruitzicht op een toekomstige IJmeerverbinding blijft Almere Pampus een uithoek en komt deze gebiedsontwikkeling niet van de grond. Helder en tijdig sturen op goede bereikbaarheid is dus leidend.”

“Onze aanpak is om erop te blijven hameren dat woningbouw en infrastructuur hand in hand gaan. Zonder IJmeerverbinding blijft Almere Pampus een uithoek en komt er geen gebiedsontwikkeling van de grond.”

Ondanks de onzekerheid zijn jullie in samenwerking met de gemeente Almere al wel begonnen met de nodige voorbereidingen. Waarom?

“De voorbereidingen voor een gebiedsontwikkeling vergen veel tijd. Zeker een gebiedsontwikkeling als Almere Pampus met haar omvang en ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en waterberging. We zijn daarom alvast gestart met de ruimtelijke strategische verkenning en planontwikkeling. Onze gezamenlijke ambitie is om voor 2030 te kunnen starten met de eerste 7.500 woningen zodra zicht is op de IJmeerverbinding.”

Kan je al iets vertellen over de ruimtelijke strategische verkenning?

“We werken momenteel aan een Masterplan dat gefundeerd wordt op een driedimensionaal onderzoek naar de bodemgesteldheid van Almere Pampus. Dit onderzoek geeft bruikbare inzichten om te plannen waar je wat gaat ontwikkelingen, zoals woningen, wegen en waterberging, waaronder kansen voor Warmte Koude Opslag (WKO). Zo zijn water en bodem sturend in onze ruimtelijke ordening.”

“Een driedimensionaal onderzoek naar de bodemgesteldheid van Almere Pampus geeft bruikbare inzichten om te plannen waar je wat gaat ontwikkelingen, zoals woningen, natuur en waterberging.”

Hebben jullie naast deze duurzaamheidsplannen ook sociale doelstellingen?

“Wij hebben vanuit het Rijk geen winstoogmerk, waardoor onze maatschappelijke doelen centraal staan. We letten goed op de demografie en huishoudsamenstelling van de toekomstige generatie en onderzoeken wat voor van hen belangrijk is om gelukkig te leven, wonen en werken. Dit willen we integraal plannen in de gebiedsontwikkeling. Planetproof bouwen heeft betrekking op zowel natuurlijke als sociale aspecten.”

Wat zou je graag zien gebeuren in de ontwikkeling van Almere Pampus?

“Pampus wordt een gebiedsontwikkeling voor de komende tientallen jaren. Het zou een mooie kans zijn om anticyclisch bouwen na te streven en daarmee een bouwstroom op peil te houden. Daarnaast zou ik het fantastisch vinden als we de succesformule van de Markerwadden kunnen toepassen op de buitendijkse ontwikkeling van Almere Pampus. In de Markerwadden worden natuurontwikkeling en recreatie gecombineerd, wat echt een toevoeging is voor de ecologie.”

Meer weten over Almere Pampus?