Back to Normal or Back to the Future?

by Annemarie Leeuwen
  General

During the online banking and market meeting “Back to Normal or Back to the Future” the elephant path was added to the real estate jargon. For this meeting Bart Schutz, a social economic psychologist connected to Online Dialogue, has been asked to provide insight into whether we will continue to comply with the Covid-19 rules. In his presentation Bart Schutz showed us the rider and the elephant, in which the rider reflects the conscious and the elephant the unconscious behaviour. The conscious behavior can be influenced, but the unconscious behavior can not.

lees meer »

Back to Normal or Back to the Future?

by Annemarie Leeuwen
  General

Tijdens het online banken- en marktoverleg “Back to Normal or Back to the Future“ is het olifantenpaadje toegevoegd aan het vastgoedjargon. Voor dit overleg hebben we Bart Schutz, als sociaal economisch psycholoog verbonden aan Online Dialogue, gevraagd inzicht te verstrekken of wij de Covid-19 regels in acht zullen blijven nemen. In dit kader heeft Bart Schutz ons in zijn presentatie meegenomen naar de berijder en de olifant, waarin de berijder het bewuste en de olifant het onbewuste gedrag weerspiegelt. Het bewuste gedrag is te beïnvloeden is maar het onbewuste gedrag niet.

lees meer »

Jaren negentig kantoorgebouw krijgt complete makeover


  General

Het komt in de praktijk niet vaak voor maar in Voorburg wel: drie HPP-partners die gezamenlijk bij één project zijn betrokken. Een unieke casus dus. En een al even bijzondere uitdaging: een leegstaand kantoorgebouw uit de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelen tot aantrekkelijk woongebouw. Inclusief een aanpak van de openbare ruimte. Opdrachtgever De Maese Woningen, ontwerper KuiperCompagnons, investeerder Holland Immo Group en bouwer Cordeel leveren een knap staaltje werk af dat een heel gebied een impuls geeft.

lees meer »

Nineties office building receives a complete makeover


  General

It doesn’t often happen in practice but it did in Voorburg; three HPP partners involved in one project. This makes for quite a unique case as well as a special challenge; developing an empty office building from the recent nineties into an appealing residential one. Including a do-over of the public space. Client De Maese Woningen, designer KuiperCompagnons, investor Holland Immo Group and builder Cordeel provide a fine piece of workmanship that will give the entire area a boost.

lees meer »

PROVADA Live DAG 2

by Roland Verniers
  Blogs

Een zeer geslaagde eerste editie en zoals het Provada team in de closing remarks aangaf, dit smaakt naar meer! Op de tweede dag merkte je inderdaad dat de technologie beter werkte en dat je als gebruiker intuïtiever van de verschillende functies gebruik maakte.

lees meer »