In the clock tower… Marlies Zwols


  Blogs, General news, HPP-REDA

[In Nederlands] Many aspects come together on the drawing board. It is therefore a challenge for Marlies Zwols and her colleagues at OZ to make a design that not only meets the requirements, but also takes into account the identity of the location and the habits of the end user. For which target group do

lees meer »

In de klokkentoren… Marlies Zwols


  Blogs, General news, HPP-REDA

[In English] Op de tekentafel komen veel aspecten samen. Het is voor Marlies Zwols en haar collega’s van OZ dan ook een uitdaging om een ontwerp te maken dat niet alleen voldoet aan de eisen, maar ook rekening houdt met de identiteit van de locatie en leefgewoonten van de eindgebruiker. ‘Voor welke doelgroep ontwerp je

lees meer »

HPP about the societal challenges in the housing market


  General news

The number of (social rental) homes in the Netherlands is far too low to meet the demand for affordable housing. In addition, the need of focus groups for appropriate housing with support and the available municipal budgets are increasingly out of balance. The result? The supply of housing for starters, people moving on, the elderly and vulnerable groups is deteriorating and the social costs are increasing due to the lack of a home for these groups.

lees meer »

HPP over de maatschappelijke uitdagingen in de woningmarkt


  General news

We staan voor een enorme uitdaging. Het aantal (sociale huur)woningen in Nederland is veel te laag om te voldoen aan de vraag naar betaalbare woningen. Daarnaast raken de behoefte van aandachtsgroepen aan passende huisvesting mét ondersteuning en de daarvoor beschikbare gemeentelijke budgetten steeds verder uit balans.

lees meer »