De dozen in Venlo en de XXL-verdozing in Den Haag


  Blogs, General news
by Jan van den Hogen

Head of Tenant Relationship Management Logistics Deka Immobilien GmbH

 

> Read the blog in English

Politiek Den Haag heeft, bij monde van het College van Rijksadviseurs, weer een nieuw stokpaardje laten bedenken. Ze hebben dat de problematiek van de XXL-verdozing van Nederland genoemd. Nadat ze in Den Haag compleet gefaald hebben in het woningdossier, de duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de klimaatakkoorden, het instandhouden van de economische ontwikkeling van Nederland, het tegengaan van de uitholling in de zorgmarkt (om maar eens wat voorbeelden te noemen), hebben ze nu eindelijk een nieuw dossier om ongemerkt de aandacht van alle andere onopgeloste dossiers af te leiden.

Als je het debat hierover volgt, dan straalt de politieke naïviteit er weer vanaf. Uit alles wat voornoemd College publiceert, blijkt dat men elementaire kennis ontbeert omtrent gebiedsontwikkeling, planologie, en economisch nut en noodzaak van de logistieke sector. Gelukkig is er, uiteraard weer op kosten van de gemeenschap, een uitgebreide groep externe adviseurs ingeschakeld welke met mooie rapporten, maar weinig concrete adviezen op de proppen zijn gekomen, behoudens dan dat ze allemaal vinden dat het College natuurlijk gelijk heeft. Tja, die consultants kennen waarschijnlijk allemaal het verhaal van senator Titus Rufus, die het waagde Keizer Caligula tegen te spreken: slecht voor de handel en slecht voor de ondernemingsexistentie.

Waar gaat het nou over? Het College heeft haar grote bezorgdheid uitgesproken (dat is politiek jargon voor het oprichten van een nieuw praatgroep/advies commissie ) over de verdozing van het landschap, oftewel: draaien we de economie, die nog jaren bezig is de gevolgen van de corona-pandemie weg te werken, nog verder de nek om?

Net zoals in ieder politiek debat ontbreekt in de discussie compleet een besef van hoe mens en maatschappij in elkaar steken, hoe de economie functioneert en hoe trends zich in de samenleving ontwikkelen.

In tegenstelling tot het bedrijfsleven, dat zich in economische zin bijzonder goed engageert in toekomstige trends en thema’s, denken de politici in Den Haag nog steeds dat er zoiets bestaat als een maakbare samenleving. Hoe ging dat ook alweer met de multiculturele samenleving, ouderenhuisvesting en het asielbeleid?

De verdozing, een klaarblijkelijk probleem voor de overheid en volgens de burgers en het bedrijfsleven een noodzaak voor het functioneren van de samenleving, zou door de politiek niet als een probleemgebied aangemerkt moeten worden, maar als een onomkeerbare trend in een consumptiegerichte maatschappij, waar we allen deel van uitmaken. Feit is, dat we meer en meer consumeren, meer en meer online bestellen, en we willen alles sneller, gemakkelijker en zonder gezeur, wachtrijen en chagrijnige kassamedewerkers in de winkels, in huis hebben.

Opslag, distributie en leveringsprocessen zijn onlosmakelijk met deze trend verbonden, zonder logistiek staat nu eenmaal alles stil.

Als de politici zich nu eerst eens afvragen waar nu toch dat pak melk en het croissantje vandaan komen bij het ontbijt, hoe het kan dat de strakke donkerblauwe pakken en kekke mantelpakjes binnen 24 uur geleverd kunnen worden, de nieuwe X-Box voor de kinderen per omgaande voor de huisdeur staat, pas dan zouden ze slim bezig zijn en het belang van deze sector, en dus de daar bijbehorende bebouwing, begrijpen. In plaats daarvan gaan we in politiek Den Haag navelstaren en proberen we de aandacht van het electoraat af te leiden van de zaken waar het werkelijk om gaat: economie, economie en economie. Grote, en steeds groter wordende logistieke gebouwen, is een trend die simpelweg volgt uit de maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit een halt toeroepen betekent de burger in zijn beleving en de manier waarop hij zijn leven wil inrichten blokkeren, en voor de zoveelste maal een economische schadepost veroorzaken door falend inzicht en beleid. Hoe denkt politiek Den Haag dat de mondmaskers en straks de coronavaccins, die we in aantallen van miljoenen nodig hebben, opgeslagen en bezorgd gaan worden? De kerstman met zijn rendieren zal het niet worden, wel de transporteur die dag en nacht doorwerkt omdat de maatschappij een dringende behoefte aan zijn dienstverlening heeft.

Het betoog is duidelijk: er kunnen niet genoeg logistieke parken ontwikkeld worden om aan de stijgende consumptieve vraag en veranderende maatschappelijke trends te voldoen.

Kortom, meer dozen in Venlo, en de politiek in Den Haag zou meer in de praktijk moeten kijken hoe mens, maatschappij en economie écht in elkaar steken. Trouwens, daar zijn vast wel weer een aantal adviseurs voor op te trommelen. Mooie nieuwe praatgroep, sorry adviescommissie.

Jan van den Hogen
Tenant Relationship Manager Logistic Global, Deka Immobilien
Bestuurslid Holland Property Plaza

 

Bekijk meer nieuws en columns van Holland Property Plaza