Een HPP onderonsje: Ellen Schindler & Heleen Aarts


  Blogs

 

[Read in English]

We zijn de hele dag druk met overleggen, nadenken, beslissen en handelen. Hoe belangrijk is het om te midden van de dagelijkse business even stil te staan en verbinding te maken? Bij Holland Property Plaza weten we het antwoord. Heel belangrijk! Dus daar gingen we. Met ons oranje HPP zitje, op pad door Nederland. Op bezoek bij de beslissers uit ons netwerk. Op zoek naar verbinding. Een échte.

Onze eerste stop was het kantoor van ontwikkelaar Amvest, het middelpunt van hun eigen gebiedsontwikkeling Cruquius. Met uitzicht over de Entrepot haven namen CEO Heleen Aarts (Amvest) en partner | CEO Ellen Schindler (De Zwarte Hond), plaats in de oranje stoeltjes om na te denken over strategische uitdagingen en gezamenlijke belangen. Een moment van verbinding om samen te bouwen aan de toekomst.

Grote gedachtengoed binnen de organisatie
Maar hoe doe je dat dan; samen? Dat is, en blijft, een grote uitdaging volgens de twee bestuurders. Niet alleen landelijk of binnen een project, maar ook op kleinere schaal binnen de organisatie. Heleen: “Nu we elkaar als gevolg van de corona-beperkingen heel weinig fysiek hebben kunnen ontmoeten, ervaar ik hoe belangrijk het is dat je met elkaar in gesprek blijft. En dat we binnen Amvest ons verhaal blijven vertellen. Bijvoorbeeld onze drijfveren en waarden. Dat gaat niet allemaal vanzelf en online zeker niet”. Ellen: “Ja, hoe sluit je iedereen aan bij het grote gezamenlijke gedachtengoed en hoe bewerkstellig je cohesie, door die beeldschermen heen”. Heleen: “Je merkt dat mensen behoefte hebben om met elkaar in gesprek te gaan om samen de koers te bepalen.

Maatschappelijke opgaves vanuit collectief
Ook op landelijk niveau is samenwerken cruciaal voor de toekomst. Ellen: “We hebben grote maatschappelijke opgaves voor ons staan en die los je niet op vanuit individuele projecten of initiatieven. Dat moet vanuit een soort collectief gebeuren én met een overkoepelende visie”. Heleen: “Ja, dat is precies onze insteek geweest met de Actieagenda Wonen; ruim dertig belanghebbenden in de woningmarkt, denk aan beleggers, corporaties, vereniging eigenhuis en bouwpartijen, die gezegd hebben ‘dit moeten we met elkaar gaan doen, op deze manier’. Een fantastisch aanbod aan het Kabinet waar we wat mij betreft direct mee moeten beginnen.

Ingebakken wantrouwen
Voor een goede samenwerking tussen de spelers in de vastgoedsector moet volgens de beslissers wel een stuk ingebakken wantrouwen verdwijnen. Heleen: “Dat zie je op projectniveau niet zo, maar wel geïnstitutionaliseerd, met name tussen de markt en de overheid en in de publieke opinie. Dat zit ons in de weg om tempo te maken”.

Eigenaarschap voor omgeving
Daarnaast is ook op projectniveau nog terrein te winnen. Ellen: “Het is heel belangrijk om breed gedragen voorwaarden te stellen binnen een samenwerking en ook na te denken of die samenwerkingsverbanden in de toekomst misschien wel anders kunnen of moeten”. Heleen: “Ja, ook wat betreft de exploitatie van een gebied. We moeten ons samen verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte, waaronder de veiligheid en leefbaarheid. Dat stukje eigenaarschap over wat er in de omgeving gebeurt moet niet alleen bij de gemeente zitten, maar bij alle partijen die in de keten bezig zijn”.

Stilletjes pakken we onze spullen om op pad te gaan naar ons volgende duo beslissers, Heleen en Ellen praten nog wel even door. En dat is ook precies waar we bij HPP naar op zoek zijn: een écht gesprek en een duurzame verbinding… om samen te bouwen aan de toekomst.

 

Holland Property Plaza is hét netwerk voor beslissers in de vastgoedsector. Meer weten?

> Ontmoet enkele beslissers en lees alles over onze communities.