Frédéric Van der Planken (Whitewood): “OXY is een voorbeeld van work, live, play on the same location.”


  Blogs, General news, HPP-IREIN & Finance

 

Voor de vastgoedsector ligt een grote rol weggelegd in de transitie naar een toekomstbestendige delta. Een delta waarin we in balans zijn met de natuur en waarin iedereen in onze samenleving gelukkig kan leven, wonen en werken. Hoe kunnen wij met vastgoed een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en planeet? Wij vroegen het een van onze HPP-beslissers: Frédéric Van der Planken, CEO van investeerder en vastgoedbeheerder Whitewood. Met hun project OXY verdichten ze op een duurzame manier het hart van Brussel, zowel groen als sociaal.

Jullie durfden het aan om een enorm gebouw te kopen op het drukst bezochte metrostation van Brussel. Wat is jullie ambitie met de transformatie van OXY?

“Whitewood bestaat dit jaar 15 jaar en het is altijd onze droom geweest om een binnenstedelijk multifunctioneel object te creëren. OXY wordt een dynamisch, duurzaam en multifunctioneel gebouw met 42.000 m2 kantoren, 15.000 m2 residentieel en 15.000 m2 hotel en restaurant op 6.000 m2. Een typisch voorbeeld van work, live, play on the same location.”

Wat betekent duurzaamheid voor jullie?

“Whitewood heeft duurzaamheid in haar DNA. We voelen de verpletterende verantwoordelijkheid om onze footprint zo laag mogelijk te houden, niet alleen op het gebied van bouwen, ook wanneer een gebouw operationeel is. We hebben de stap gezet van groen naar duurzaamheid, naar ESG, en nu focussen we ons op het volgende dat gaat komen: impactinvesting. Alles wat we hebben geleerd zit in onze projecten en met OXY gaan we nog verder in het hergebruik van materialen, watertractie, zonnepanelen en warmtepompen. De interactie van alles zorgt ervoor dat we een reductie hebben van CO2 en ook in operatie volledig neutraal zijn.”

“Voor OXY gebruiken we 6 tot 8 procent materiaal uit urban mining.”

Hoe passen jullie hergebruik van materialen toe?

“Voor OXY gebruiken we 6 tot 8 procent materiaal uit urban mining. Dat betekent dat we materialen toepassen die anders gesloopt zouden worden. Na het polijsten van de materialen integreren we ze in het gebouw. Op deze manier hoeven we geen materiaal te construeren en reduceren we CO2. In andere projecten halen we slechts 1 tot 2 procent uit urban mining.”

Jullie gaan met OXY een stap verder…

“We zijn volop in onderzoek of we het gebouw op power over ethernet kunnen zetten. Dat betekent dat de volledige aansluiting van het gebouw, dus zowel de databekabeling als elektriciteitstoevoer, allemaal op één kabel wordt aangesloten. Dan creëer je een gebouw dat flexibeler en nog efficiënter is in energiegebruik. Dat is wel echt een droom.”

“We zijn volop in onderzoek of we OXY op power over ethernet kunnen zetten.”

Duurzaamheid gaat niet enkel over CO2-impact of energetisch besparend bouwen. Hoe creëren jullie op andere manieren impact?

“Ik denk dat de vastgoedsector absoluut moet beseffen dat sustainability geen trend is. Besparen op duurzaamheid om goedkoper te bouwen is een domme besparing. We moeten als ontwikkelaars focussen op de lange termijn en vol voor ESG gaan, dat is de toekomst. Het sociale aspect mag hierin meer aandacht krijgen. Dat betekent niet alleen sociaal bouwen, maar ook kijken hoe het gebouw past in de omgeving. Een grote iconische glazen toren is niet meer van deze tijd. Het moet een doelstelling zijn om je gebouw te laten leven en reageren op de omgeving.”

 

Hoe komt de S van ESG tot leven binnen Whitewood?

“Het is onze ambitie om gebouwen en stadswijken te creëren die zich volledig toespitsten op een vermenging van functies, waaronder alle mogelijke vormen van huisvesting. We hebben hiervoor een fonds gestart met de Belgische overheid genaamd Cityforward, met als doel om binnenstedelijk grote transformaties uit te voeren van bruin naar groen. Zo brengen we een mix terug in de stad van sociale huur, middenhuur en vrije markt, in een groene en duurzame omgeving. Het fonds heeft de eerste grote projecten aangekocht in België en we hopen ook naar Nederland te komen.”

“We hebben een fonds gestart met de Belgische overheid genaamd Cityforward, met als doel om binnenstedelijk grote transformaties uit te voeren van bruin naar groen.”

Wat zijn uitdagingen die jullie tegenkomen?

“De uitdaging met OXY was dat we na de transactie weerstand kregen van bepaalde partijen op ons programma. Ondanks dat we het gebouw hebben gekocht van de overheid met een programma dat op voorhand bekend was. Dit voorbeeld laat zien dat er een betere samenwerking nodig is met de overheid om bijvoorbeeld het grote tekort aan sociale huisvesting in Brussel op te lossen. Dit kunnen wij als privé ontwikkelaar niet alleen en zeker niet op één project.”

“Een andere uitdaging die ik voorzie voor de sector zijn groepen of instanties die zich inzetten voor een specifiek belang en daardoor het ruimer belang vergeten. Bijvoorbeeld het tegengaan van de verdichting van stadskernen door extra bouwlagen toe te voegen. Mijn inziens is het niet fout om de hoogte in te gaan, zeker niet als je hierdoor meer groen en waterdoorlaatbaarheid creëert.”

“We moeten onze wijken leefbaarder maken, dat kan ook door te verdichten en de hoogte in te gaan.”

Hoe zou je het anders willen?

“Mijn oproep aan alle partijen die met urbanisatie en stadsontwikkeling te maken hebben, is om ruimer te kijken. We moeten onze wijken leefbaarder maken door het integreren van warmtenetten, door een betere waterhuishouding en meer openbare ruimte, ook als we daardoor moeten verdichten en de hoogte in moeten. We moeten in dialoog blijven.”

Meer weten over OXY?