PROVADA Live DAG 2


  Blogs, General news
by Roland Verniers

Partner at Hollis

Lees hier ook de blog van Roland over dag 1 op PROVADA Live

Een zeer geslaagde eerste editie en zoals het Provada team in de closing remarks aangaf, dit smaakt naar meer! Op de tweede dag merkte je inderdaad dat de technologie beter werkte en dat je als gebruiker intuïtiever van de verschillende functies gebruik maakte.

Verder is mij opgevallen dat je als bezoeker van de online beurs toch minder geneigd bent direct contact te leggen met andere bezoekers. Ik hoopte dat we door het gebruik van Zoom, Teams en andere video oplossingen inmiddels wel een beetje gewend waren aan het concept video bellen, maar daar lijkt toch nog enige schaamte voor te bestaan. We kunnen dus vaststellen dat het netwerken tijdens een fysieke beurs niet iets is wat tot het verleden gaat behoren. Echter, een hybride platform bestaande uit een fysieke en digitale omgeving kan een goede aanvulling zijn op het nu bestaande aanbod van beurzen. We willen namelijk nog steeds nieuwe contacten leggen en bestaande relaties in een wat opener omgeving kunnen ontmoeten en daar is een online omgeving helaas niet zo geschikt voor gebleken.

Goede inhoudelijke plenaire sessies
Daarentegen heb ik wel veel meer content tot me kunnen nemen. De iets passievere houding tot het netwerken heeft er toe geleid dat ik een groot aantal sessies heb kunnen volgen en op inhoud is de Provada Live een absolute aanvulling op de online evenementen die op dit moment worden georganiseerd. Het team van de Provada mag dan ook terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

Een beetje door de oogharen heen kijkend en ook het bovenstaande in ogenschouw nemende, valt mij op dat je het bovenstaande kunt duiden met “gedrag”. Ons gedrag is door de Corona pandemie veranderd, maar voor hoe lang? Hoe ver slaan we door in de digitalisering? En dat is juist een mooi bruggetje naar de sessies die ik vandaag bij heb mogen wonen.

De pandemie die onze wereld heeft getroffen is ook op dag twee door alle sessies heen verweven bij het nadenken over het veranderende gedrag met betrekking tot wonen, werken en kopen. En terecht, we hebben het over het ‘nu’ en dit is wat er bij iedereen leeft om een inschatting te kunnen maken voor wat er ‘morgen’ nodig is om onze sector draaiende te houden.

De ochtend werd afgetrapt met een gesprek tussen Eduard Schaepman en Jort Kelder over de nut en noodzaak van de flexibele kantoorconcepten en werd hetgeen we gisteren al van Eduard hoorden verder uitgediept. Zonder in herhaling te willen vervallen, flexibele kantoorconcepten en of dat nou Tribes, Spaces, Mindspace, WeWork of één van de vele andere aanbieders is, zullen de komende jaren blijven groeien.

Wonen, wonen, wonen….. maar ook in een mooie gemeentelijk woonvisie kan je nog steeds niet wonen!
Wonen voerde vandaag de boventoon in de sessies. Wonen in alle soorten en maten. Opvallend was dat tijdens de ‘Talk of the Town’ sessies Tom van ‘t Hek als gespreksleider al sinds jaren ‘bouwen, bouwen, bouwen’ hoort en zich afvroeg wanneer we nu eens wat minder gaan praten en wat meer gaan doen in de vastgoedsector. Hier heeft hij natuurlijk een punt. Ik vraag me ook af of de overheid wel een regierol moet nemen of dat de gemeenten niet zelf actiever aan zet zijn. Barbara Baarsma vond ik zeer sterk in de uiteenzetting dat we daar woningen moeten bouwen waar het werk is en niet ergens buitenaf. Hierin heeft ze helemaal gelijk en laten we de gemeenten dan ook uitdagen om meer de samenwerking met de markt op te zoeken om het programma dat we gezamenlijk willen realiseren ook aan te laten sluiten bij wat er nodig is. Blijkbaar zijn dit niet de sociale huurwoningen, waar bijvoorbeeld een gemeente als Amsterdam zo hard op stuurt, maar juist het middensegment en koop. Er zal nog wel wat water door de Rijn moeten om hier politiek draagvlak voor te krijgen, maar ik denk dat we hier op lokaal en landelijk niveau nog steviger op aan moeten sturen. Samenwerking is ook in dit vraagstuk de sleutel en we moeten dit dan ook in de gehele keten oppakken.

“Opvallend was dat tijdens de ‘Talk of the Town’ sessies Tom van ‘t Hek als gespreksleider al sinds jaren ‘bouwen, bouwen, bouwen’ hoort en zich afvroeg wanneer we nu eens wat minder gaan praten en wat meer gaan doen in de vastgoedsector.”

Hybride vormen met Click’s en Bricks zullen in de Retail de norm worden
Gedurende ABN AMRO Talks Retail, voorgezeten door Petran van Heel kwam de stelling naar boven: ‘Clicks zullen het gaan winnen van de Bricks’. Gelukkig zijn we het er allemaal over eens dat dit nooit het geval zal zijn. Natuurlijk zal de retail omgeving veranderen, maar er zal een hybride vorm ontstaan. Mensen willen toch producten vast kunnen houden, vragen kunnen stellen en een winkel ervaren. De slides waarop ons koopgedrag zichtbaar is bezien over de laatste maanden zijn tekenend voor de pandemie en ik kan ook iedereen aanraden deze sessie nog eens terug te kijken op het Provada Live platform. Kleine kanttekening bij de e-commerce oplossing, waar Bas Rutten helaas te weinig tijd kreeg dit verder uit te leggen aan het panel, hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid bij e-commerce? En daar slaat hij wel de spijker op zijn kop, want de extra verpakkingsmiddelen (al dan niet van recyclebaar karton) het bezorgen met het bestelbusje (die in een zeldzaam geval op stroom rijdt, maar het gros op diesel) en het energieverbruik in de distributiecentra (die echt niet alleen opgevangen kan worden met zonnepanelen op het dak) en de zeer kostbare retourstroom, laat eigenlijk de vraag open of een fysieke winkel, die gebouwd is volgens de huidige duurzaamheidswensen en -eisen niet veel schoner en daarmee duurzamer is? ‘Verleiding’ om de consument naar de winkel te krijgen was het sleutelwoord voor deze sessie.

Tot slot, Provada live na dag 2
Mijn conclusie na twee dagen online de beurs bezoeken is dat diegene die het beste de gedragsverandering van mensen weet in te schatten, aan het einde van de crisis, waarvan we echt nog maar moeten afwachten wat de daadwerkelijke impact is, het meest succesvol zal zijn. Nu ik er over nadenk…toch jammer dat we sectoren logistiek en hotels niet echt aan het woord hebben gehad. Desalniettemin, op naar de volgende beurs, op naar november, op naar een fysieke Provada. Wij staan te trappelen!

#TOGETHERWECAN

Roland Verniers
Partner bij Hollis