Wienke Bodewes: “Ruimtelijke ordening is een lange termijn business”


  HPP-IREIN & Finance

 

“Wat Nederland nodig heeft voor de toekomst, is dat we belemmeringen wegnemen, dat we naar kansen kijken en realistische plannen maken en dat we ons niet blindstaren op de ideologische uitspraken waar de markt helemaal niets aan heeft”, zegt Wienke Bodewes (voorzitter HPP). “We moeten bijvoorbeeld stoppen met de onterechte focus op betaalbaarheid. Ruimtelijke ordening is een lange termijn business. Je moet ver vooruit kijken. En dat doen we niet zo vaak want politiek is een korte termijn business.”

 

 

Wienke: “Ik pleit ervoor om veel meer praktisch te denken in plaats van ideologisch. Veel meer gericht op bouwen waar mensen behoefte aan hebben, waardoor je voortgang in projectontwikkeling kunt krijgen door een snellere afzet. Wat heel goed is gegaan de afgelopen jaren is de investering in infrastructuur. Goede verbindingen zowel op het spoor als op de wegen. Als je daaromheen je ruimtelijke ordening kunt organiseren is dat natuurlijk fantastisch. Het zou mijn pleidooi zijn om dat op een manier te doen dat je heel snel rond die versterkte infrastructuur de woningproductie op gang krijgt. En dat betekent veel minder focus op betaalbaarheid in de programma’s, want voor grote groepen is woningbouw al prima betaalbaar. Natuurlijk moet er voldoende sociale huur zijn om de onderkant van de markt goed op te vangen. Voor mensen die echt in nood zijn. En voor de rest moeten we gewoon de markt zijn werk laten doen.

Het is een plat cliché dat de politiek zegt dat ze de regie weer terugpakt. Als je goed kijkt is Nederland in de ruimtelijke ordening natuurlijk helemaal gereguleerd. Het ís dus al een en al overheidsregie, altijd. Het vervelende is dat die de afgelopen tijd te heftig is geweest en dat de markt helemaal is verdrongen. Investeerders lopen gewoon weg uit de markt. Ik vind dat heel treurig. We moeten zorgen voor mooie, duurzame wijken. Niet eindeloos die discussies, maar zorgen dat het voor elkaar komt.”

Lees meer HPP nieuws