‘Zie de verstedelijkingsopgave als investeringsmotor’


  General news

 

Donderdag 11 maart kwamen we bijeen met een grote, diverse groep HPP leden, vijf wethouders van middelgrote steden en het ministerie van BZK om in gesprek te gaan over het vervolg op The Future of Living. 

Daan Zandbelt (Rijksadviseur Infrastructuur & Stad en partner De Zwarte Hond) opende de bijeenkomst met ‘We moeten de verstedelijkingsopgave zien als een enorme investeringsmotor van €350 miljard voor de leefomgeving’. Hij liet in zijn presentatie zien dat we moeten kijken buiten het bouwhek naar wat de investeringen betekenen voor de samenleving, zoals meer draagvlak voor voorzieningen, meer draagvlak voor investeringen t.b.v. energietransities en klimaatadaptie en het positieve effect op de sociale samenleving.

Na zijn presentatie gingen de aanwezige wethouders Gert-Jan Krabbendam van de gemeente Maastricht, Jeroen Diepenmaat van de gemeente Enschede, Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen, Fahid Minhas van de gemeente Schiedam en Thijs Kroese van de gemeente Purmerend,  in op de volgende vragen:

  • De regio. Hoe helpen de grote projecten in uw gemeente om de regio schoner, rijker en hechter te maken?
  • Samenhang opgaven. Welke samenhang ziet u tussen de verstedelijkingsopgave en andere maatschappelijke opgaven? Zoals het bewaken van de sociale samenhang of ‘stadsontwikkeling in relatie tot vergrijzing’.
  • Rijksrol. Hoe kan een minister van ruimte u het beste helpen bij uw opgave?

Na de pitches van de wethouders gingen we uiteen in breakout rooms. Een van de breakout rooms onder leiding van Paul Trip (MRP) deelde met ons de volgende bevindingen:

  • We moeten meer samenwerken vanuit integraliteit om een complete en compacte woonstad te realiseren en verkokering tegen te gaan.
  • De nieuwe minister moet meer macht hebben en niet alleen coördinerend zijn.
  • Het Rijk moet denken vanuit het geheel. Niet alleen vanuit woningbouw, maar ook vanuit binnenstedelijke herstructurering. Er mag best een nieuwe visie komen.

Wienke Bodewes (moderator) concludeerde naar aanleiding van alle bevindingen dat er duidelijk een battle for spaces is en vroeg Bert van Delden (plv directeur-generaal Bestuur, Ruimte & Wonen van het Minsterie BZK) hier op te reageren. Hij liet ons inzien dat er al sinds 1901 een probleem is om genoeg goede en betaalbare woningen te realiseren (op de goede plekken in het land) en dat er sinds 2019 door het Rijk 30 miljard is geïnvesteerd in woningen (waarvan 17 miljard voor herstructurering en 13 miljard aan nieuwbouw).

Het was duidelijk dat de wethouders dezelfde thema’s hebben.

Uit de bijeenkomst blijkt dat we geen minister van Wonen, maar voor Wonen nodig hebben. Dus geen grote reorganisatie, maar een rijksvisie met gebruik van de al aanwezige instrumenten.

Vanuit deze optiek moet samenwerking worden gezocht met de andere ministeries. Daarnaast is het advies aan de gemeenten: zorg dat de bouwvergunningen sneller worden afgegeven (binnen een week) om veel geld te besparen.

U kunt de presentatie van Daan Zandbelt bekijken in de HPP Community app*. Heeft u interesse in de slides? Neem dan contact op!

*Enkel voor HPP leden