HPP over een betere samenwerking tussen sociale partijen, markt & gemeenten


  General news

 

Afgelopen woensdag zaten we met een interessante mix van vastgoedgerelateerde partijen aan tafel: bestuurders van corporaties zoals Woonzorg Nederland, Staedion en Stichting Sint Trudo, oud-bestuurders BZK, wethouders en bestuurders van marktpartijen als Janssen de Jong, Patrizia AG, Heijmans en MRP. Onderwerp van gesprek was de samenwerking tussen al deze partijen om de woningproblematiek aan te pakken.

Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter woningcorporatie Staedion) nam ons mee terug in de tijd en liet ons de grote veranderingen zien in onze samenleving. Waar we voorheen een homogene maakbare samenleving waren met grote gezinnen, een sterke verzorgingsstaat en opvang in instituties, zijn we nu een samenleving met 40% alleenstaande huishoudens, is er een sterke vergrijzing, sluiting van zorginstellingen en veel leegstand. Gijsbert: “Alles is veranderd, behalve onze woonwijken.” Volgens hem moeten we het woningtekort niet alleen zien als uitbreidingsopgave, maar des te meer als transformatieopgave.

Gijsbert: “We moeten kijken naar andere vormen van samenwonen. 99% van het bezit staat er al en dit moeten we beter benutten door te transformeren en doorstroom te stimuleren.”

Bij de opmerking van Gijsbert “Wonen gaat over mensen” werd door de aanwezigen instemmend geknikt. Esther Fleers (Directeur Heijmans Vastgoed) gaf inzicht in hoe ze bij Heijmans het gesprek aangaan met bewoners en initiatieven proberen te koppelen aan ruimtelijk beleid om tot een leefbare wijk te komen. Esther: “Wij zijn voorstander van een gebiedsontwikkelingsbenadering en geen plotbenadering”.

Ook onze tweede spreker, Jeroen Diepemaat (wethouder Gemeente Enschede) benadrukte het belang van een gebiedsontwikkeling (i.p.v. vastgoedontwikkeling). Jeroen: “Het gaat niet alleen om aantallen en sneller bouwen, maar ook om kwalitatief programmeren en doorstroming. Wanneer we ouderen een perspectief bieden kunnen we de bestaande voorraad in beweging brengen.” Jeroen ziet daar voor de gemeente een grote verantwoordelijkheid in weggelegd. Zo hebben ze veel geld gestopt in een investeringsagenda om als stad mee te kunnen investeren. Jeroen: “Het is niet alleen een taak van de markt, maar ook van de stad. We laten graag onze commitment zien.”

“Maar hoe creëren we dan die samenwerking tussen de verschillende partijen?” bracht Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) als moderator de discussie op gang. Volgens voormalig bestuurder bij BZK Bert van Delden is het zaak om dingen concreet te maken. Bert: “Er moet per gebied een integrale business case komen om zichtbaar te maken waar het geld valt en waar kosten gemaakt moeten worden. Dat moet worden getrokken door de gemeentes”. Ook benadrukte hij het belang van het sturen op de lange lijnen.

Bert: “We gaan langzaam terug naar een model van volkshuisvesting waarbij we corporaties weer de ruimte geven. We moeten ons nu niet laten afleiden door de crisissen en op aantallen gaan sturen.”

De derde spreker, Theo van Kroonenburg (bestuurder Stichting Sint Trudo) maakte duidelijk dat ze wel meer willen en kunnen bouwen, maar dat boekhoudkundige regels een belemmering vormen. De ambitie van Trudo is om maximaal duurzame en betaalbare woningen op aantrekkelijke plekken toe te voegen in het sociale- en middensegment. Ze hebben hiervoor een product ontwikkeld genaamd Slimmer Kopen®. Het idee is dat woningen worden verkocht met korting (tot max 49%) voor 80% aan de doelgroep. Er zijn reeds 3800 woningen verkocht en tot 2036 zijn er 3950 woningen (sociale huur/koop) en 800 woningen in de middenhuur/koop geprogrammeerd. De productie kan worden verdubbeld, maar de boekhoudkundige regels in het kader van deze aanpak belemmeren dat…

De presentaties leverden veel stof op voor de discussie en duidelijk is dat dit onderwerp vraagt om een vervolg. In samenwerking met Cees van Boven (bestuursvoorzitter Woonzorg) en Gijsbert van Herk zijn we bezig om nieuwe, relevante partijen aan tafel te krijgen om verder te discussiëren en samenwerkingen te initiëren omtrent dit thema. Ter verdieping van dit thema gaan we op 19 oktober in gesprek over ouderenhuisvesting. Geïnteresseerd?

Lees meer over de bijeenkomst over ouderenhuisvesting op 19 oktober.