Niets angstaanjagender dan onkunde


  Blogs, HPP-IREIN & Finance
by Jan van den Hogen

Head of Tenant Relationship Management Logistics Deka Immobilien GmbH

 

[In English]

“Politiek bemoei je niet met de huisvesting van logistieke- en transportbedrijven. De sector lost het zelf wel weer op, zoals ze dat altijd heeft gedaan” aldus Jan van den Hogen (Deka Immobilien GmbH) en secretaris van Holland Property Plaza (HPP), met zijn visie over de bemoeienissen van politiek Den Haag met betrekking tot de sector logistiek en transport.

Het fijne van politiek in Nederland is, dat ieder maatschappelijk georiënteerd dossier gedoemd is roemloos ten onder te gaan in een waterval van debatten, praatgroepjes en vooral, onkunde door onwetendheid. De waslijst falen door onkunde is inmiddels eindeloos lang geworden: woningbouw, duurzaamheidsdoelstellingen, uitholling in de zorgsector, toeslagenaffaire, ruggengraatloos beleid in de corona crisis, geblunder bij defensietaken als het tijdig evacueren uit Afghanistan van medeburgers en mensen die ons hebben geholpen, kortom: een eindeloze litanie van misplaatst elitair excellentie-gedrag dat telkenmale uitmondt in een klap in het gezicht van de burgers.

In het vastgoed hebben we ook telkens weer te maken met de uitwassen uit politiek Den Haag, denk aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS), een gasloos gebouwde omgeving, groene energie via zonnepanelen, wind- en waterkracht.

Allemaal bedacht achter het beeldscherm van onkundige politici, zonder enig inzicht of besef van de impact van maatregelen voor de vastgoedsector, daarbij geholpen door adviseurs die vooral veel brood zien in het verkwanselen van belastinggelden.

Verdozing
Het nieuwe stokpaardje sinds een aantal jaren is natuurlijk het “tegengaan van de verdozing”. Voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade, net als een landschapsarchitect als Adriaan Geutze, geven aan dat ze vreselijke hartkloppingen krijgen van de welhaast “Chinese” toestanden met al die logistieke bouwwerken in Nederland. Het heeft te maken met onkunde, hadden de heren hun huiswerk gedaan, dan hadden ze wellicht begrepen dat de logistieke sector een van de economische drijvers in China is, een van de redenen dat de economie het aldaar tientallen malen beter doet dan in ons kikkerlandje.

De sector transport en logistiek in brede zin kent in Nederland bijna 50.000 bedrijven, waar meer dan 450.000 mensen hun dagelijks brood verdienen, we praten over een jaaromzet van meer dan 40 miljard euro, en een bijdrage van meer dan 8% aan de Nederlandse economie. Distributie en opslag hebben ervoor gezorgd dat gebieden met een hoge werkloosheid als bijvoorbeeld Limburg, als een Fenix herrezen zijn, en nu tot de economisch best presterende regio’s in Nederland behoren.

Onkunde
Zoals gezegd: onkunde. Een college van Rijksadviseurs, rijksbouwmeesters, adviesgroepjes, overheidspraatgroepjes, noem het maar op: veilig in hun kapitale villa’s opgehokt met prachtige fantasieprogramma’s op hun computers, waarmee de wereld wordt ingekleurd. Als je de ongenuanceerdheid en de onkunde filtert uit het wollige politieke jargon, dan lopen de rillingen over de rug. Een maatschappij ingericht zoals politiek Den Haag die ziet, is voor het vastgoed, en zeker voor de logistieke sector, een dystopisch vooruitzicht.

Politiek Den Haag vindt het klaarblijkelijk absoluut onbelangrijk dat levensmiddelen, farmaceutische producten en geneesmiddelen, kortom, de eerste levensbehoeften, op een efficiënte (lees betaalbare) manier bij de burger terechtkomen. Waarom zou een politicus, met zijn aanverwante adviseurs, dat ook een interessante discussie vinden? Er moet ineens worden nagedacht over een thematiek die de reële wereld ineens akelig dichtbij de politieke wereld brengt. Dat is eng, of, om met schriftgeleerden als Alkemade en Geutze te spreken, daar krijg je vreselijke hartkloppingen van.

In sectoren waarin de door de politiek gewenste marktwerking volkomen gefaald heeft zoals de gezondheidszorg, energievoorziening, openbaar vervoer, en het ontsporen van de arbeidsmarkt, kunnen ze in dit geval de logistieke en distributieve sector veel beter zelf hun gang laten gaan, in plaats van op onkunde gebaseerde vastgoedreguleringen bedenken. De sector heeft een grote behoefte aan logistieke gebouwen, met een alsmaar stijgende maatschappelijke vraag naar producten, dienstverlening, bezorging en vooral: ontzorging. Dat is waar de sector sterk in is, en daar ligt de maatschappelijke meerwaarde van logistiek. Naast natuurlijk het reeds genoemde feit dat een behoorlijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking haar inkomen in de sector verdient, en de bijdrage aan het Bruto Nationaal Product) BNP niet te veronachtzamen is.

Gemeenten
Gemeenten in Nederland zijn prima in staat, zonder betutteling vanuit Den Haag of de daaraan gelieerde advies- en praatgroepjes, de nut en noodzaak van logistieke vastgoedontwikkelingen in hun omgeving te bepalen. Zij zijn de eersten die het belang van logistiek in het kader van economische ontwikkeling en groei van werkgelegenheid in hun gemeente zien. Voorbeelden te over: Venlo, Tilburg, Enschede/Almelo, Nijmegen/Wijchen, Almere, Lelystad.

Onkunde vanuit Den Haag is wel het laatste waar ze op zitten te wachten, dit vormt vaak een belemmering voor de eigen economische ontwikkeling, die vanuit de logistieke en transportsector vaak bijzonder goed gestimuleerd wordt. En daarvoor is logistiek vastgoed nodig.

Om nog maar eens een politiek stokpaardje over logistiek vastgoed van stal te halen: het zijn alleen maar grijze dozen. Als je fifty shades of grey als kleurstelling voor logistiek vastgoed niet sexy genoeg vindt, dan pas je de omgevingsvergunning toch aan, en laat je de gebouwen groen schilderen?

Kortom: bemoei je als politiek niet met de huisvesting van logistieke- en transportbedrijven, en kijk eens goed in de spiegel zodat je voor jezelf constateert dat je van de sector, en haar maatschappelijk belang, werkelijk niets snapt. De sector, samen met projectontwikkelaars die de sector snappen, lost het zelf wel weer op, zoals ze dat altijd heeft gedaan.

 

Lees hier meer nieuws & blogs van Holland Property Plaza.