Woningcorporatie Staedion nieuw lid bij HPP!


  General news, HPP-PUBLIC

 

Foto: Gijsbert van Herk & Christa Thijssen

De maatschappelijke woonopgave is groter en misschien ook wel moeilijker dan ooit. Het samen optrekken tussen investeerders, corporaties, ontwikkelaars en overheid is meer dan ooit  nodig. Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter woningcorporatie Staedion): “Kruip uit de eigen koker en ga de verbinding ‘buiten’ aan.” Met Staedion neemt hij het goede voorbeeld door te tekenen voor een lidmaatschap bij Holland Property Plaza en zo de verbinding te zoeken met vastgoedpartijen. Welkom!

In september gingen we met Gijsbert en andere vastgoedbeslissers in gesprek over een betere samenwerking tussen sociale partijen, markt en gemeenten. Aan tafel zaten onder andere bestuurders van corporaties zoals Woonzorg Nederland en Stichting Sint Trudo, oud-bestuurders BZK, wethouders en bestuurders van marktpartijen als Janssen de Jong, Patrizia AG, Heijmans en MRP. In deze bijeenkomst benadrukte Gijsbert het belang van transformeren en stimuleren van doorstroming. Gijsbert: “We moeten het woningtekort niet alleen zien als uitbreidingsopgave, maar des te meer als transformatieopgave. We moeten kijken naar andere vormen van samenwonen, 99% van het bezit staat er al.” 

Meer inzichten uit deze bijeenkomst leest u hier.