Category: General news


In the clock tower… Paul Trip


  General news

In January already, he called for a new (female) Minister of Housing. Paul: ‘I hope with all my heart that the central government will do what it takes to get a lot more housing construction going.’

lees meer »

In de klokkentoren… Paul Trip


  General news

Zo pleitte hij in januari al voor een nieuwe (vrouwelijke) minister van volkshuisvesting. Paul: ‘Ik hoop van ganser harte dat den Haag zijn verantwoordelijkheid neemt in het op gang brengen van veel meer woningbouw.’

lees meer »

In the clock tower… Ralph Mamadeus


  Blogs, General news

‘I would advocate using real estate as a tool,’ said HPP decision-maker Ralph Mamadeus. He took his seat in the clock tower of Capital C last January and shared with us his vision for the real estate industry. ‘It’s time to look more broadly at the term develop and deploy real estate to serve a higher purpose.’

lees meer »

In de klokkentoren… Ralph Mamadeus


  Blogs, General news

‘Ik zou ervoor willen pleiten om vastgoed in te zetten als tool’, aldus HPP beslisser Ralph Mamadeus. Hij nam afgelopen januari plaats in de klokkentoren van Capital C en deelde met ons zijn visie op de vastgoedsector. ‘Het is tijd om breder te kijken naar de term ontwikkelen en vastgoed in te zetten om een hoger doel te dienen’.

lees meer »